Árpás Károly

(Jánoshalma, 1955.06.21.) író, költő, műfordító; irodalomtörténész, történész, középiskolai tanár; közoktatási szakértő.
1973-ban szőlőtermesztő-borkezelő képzettséget szerzett a kiskőrösi Petőfi Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd a jánoshalmi állami borpincéből (ahol szakmunkásként dolgozott) jelentkezett egyetemre. 1980-ben végzett a szegedi JATE magyar-történelem-finnugor szakán. Általános és szakközépiskolai évek után 1988-tól alapítóként a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumban tanít.
Írásai az Új Képben Bővebben róla

Bakos Adolf

1980-ban születtem Zentán. Általános iskolába Adán jártam, gimnáziumi tanulmányaimat pedig Becsén végeztem. Ezt követően magyar állami ösztöndíjjal a Szegedi Tudományegyetem hallgatójaként tanulhattam, 2006-ban itt szereztem meg pszichológusi oklevelemet. Jelenleg az oromhegyesi-oromi Kis Ferenc Általános Iskola pszichológusaként dolgozom.

Fő érdeklődési területem a fejlődés- és szociálpszichológia, ezen belül is a gyermekek és fiatalok (nagyrészt a társadalom normái által meghatározott) értékpreferenciája és önértékelése. Fontosnak tartom a folyamatos önfejlesztést; mindennapi munkám és lélektani témájú tanulmányok írása mellett jelenleg egy gyermek pszichodráma vezetői képzésben is részt veszek.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Bethlenfalvy Ádám

Bethlenfalvy Ádám (színész, drámatanár) a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ állandó munkatársa, a Magyar Drámapedagógiai Társaság nemzetközi ügyekért felelős elnökségi tagja. Szakterülete a színházi nevelés elmélete és módszertana, és a tanítási dráma iskolai alkalmazása.
Írásai az Új Képben Bővebben róla

Both Emese

1977 júniusában születtem Zentán. Az általános iskolát és a gimnáziumot is szülővárosomban végeztem, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsésztudományi karán fejeztem angol nyelv és irodalom szakon. A Zentai gimnáziumban dolgozom angoltanárként immár több, mint egy évtizede. Folyamatosan részt veszek úgy hazai, mint külföldi továbbképzéseken. Főbb érdeklődési köreim a kéttannyelvű oktatás módszertana, a kétnyelvűség és az összehasonlító nyelvészet.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Bűn Katinka

1988. június 29-én születtem Zentán. A zentai Emlékiskolát kitűnő eredménnyel fejeztem be. Több veresenyen is részt vettem, büszkeséggel tölt el, hogy többször is megnyertem a körzeti olvasóveresenyt, valamint a köztársasági nyelvtanversenyre is eljutottam. Évekig voltam az iskolai kórus tagja; több sportágban is kipróbáltam magam: karate, klasszikus tánc, úszás, kick-box, de egyikben sem találtam meg önmagam. Az általános iskola után felvételt nyertem az akkor megalakult szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnáziumba, ahol kitűnő eredménnyel érettségiztem. Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar közül az utóbbit választottam, aminek ma is a hallgatója vagyok. Az irodalom hobbi szinten maradt, hivatásomul a gyermekekkel való foglalkozás vált, a tanulmányaim mellett bébiszitterkedéssel is foglalkozom. Diplomálás után szeretnék továbbtanulni és logopédiára vagy defektológiára szakosodni.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Csernik Ilma

Sokáig úgy éreztem a véletlenek sorozata vezetett a pályára, ma már tudom, jó ez így. Egy általános iskolában dolgozom iskolapedagógusként, egy jó közöséggel együttműködve próbálunk élhető, szerethető iskolát létrehozni. A pedagógia sokszínű palettájáról kedvenceim az osztályfőnökség, a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztése, az Alapozó terápia és a Nild tanulási terápia. Meg persze a kamaszokkal való jó beszélgetések, világmegváltó viták, a nagy nevetések játék közben. Mindig tanulok, kísérletezek, remélem, ez így is marad.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Csizmadia Berák Benitta

1975.június 15-én születtem Zentán. Az elemi iskolát szülőfalumban Tiszaszentmiklóson jártam ki. A középiskolai tanulmányaimat a zentai Gimnázium nyelvi tagozatán fejeztem. Innen a szabadkai Óvóképző Főiskolára íratkoztam, majd Zomborban a Tanítóképző Egyetemen szereztem osztálytanítói diplomát. Tiszaszentmiklóson a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkörben több éven át szerveztem gyermek és felnőtt táborokat, a Hét Nap Bánáti Újság mellékletét egy ideig szerkesztettem, majd tudósítottam. Két évet dolgoztam Csóka község óvódáinak intézményvezetőjeként. Közben szülési szabadságra mentem. Gábor fiam márciusban lesz két éves. Jelenleg Csókán élek férjemmel és kisfiammal és a csókai óvodában óvónőként dolgozom.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Dirner Sándor

okl. gépészmérnök, ny. műszaki főiskolai tanár.

Született 1924-ben, Újvidéken.

Gépészmérnöki oklevelét a belgrádi Műegyetemen szerezte 1951-ben.

Munkahelye: több mint 10 év Szabadka különböző gyáraiban és egy építészeti és gépészeti tervezéssel foglalkozó vállalatban. Ezután 1 évig a Gépészeti-Technikai Középiskola igazgatója, majd 26 évig tanár a Szabadkán létrehozott Műszaki Főiskolán.

Megjelent több mint 20 tudományos értekezete, valamint hat tankönyve a gépészeti automatika területén.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Fehér Márta

A Pannon RTV újságíró-szerkesztője. Belpolitikai, oktatási és ifjúsági kérdések a fő témakörök, kiemelt helyen szerepelnek a magyarságot érintő kérdések, a nemzeti közösségek jogainak érvényesítése, az anyanyelvi oktatás és a magyar szellemiségű tájékoztatás kérdése. Három fiúgyerek anyjaként a szülőföldön magyarként való megmaradást és érvényesülést különösön fontosnak tartja. Másfél évtizeddel foglalkozik újságírással, írott és elektronikus médiában. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnökségi tagjai, a 2009. novemberi tisztújító közgyűlés után.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Gábor Melinda

Egyetemi tanulmányait 2007-ben a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon végezte. 2007/2008-as tanévben a szabadkai Széchenyi István Áltatlános Iskola munkatársa.

2008-jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója .

Szakmai érdeklődési körök, témák: IKT az oktatásban, készség-és képességfejlesztés, pedagógiai értékelés, a kisebbség (magyar) történelmének oktatása, a lehetőségek vizsgálata. Fő kutatási témája a problémamegoldó gondolkodás vizsgálata kisiskolások körében.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Gábrity Molnár Irén

(szül.: 1954. dec. 31. Lukácsfalva)

közgazdász; politológus, rendes egyetemi tanár

Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának rendes tanára (1997-től). Az Európa gazdaságtana és üzlettan departman tagja és a Szociológia (szerbül, magyarul) és a PhD iskolában A régió emberi erőforrásának szociológiája c. tárgyakat tanítja.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Kiss Dezső

Nyugalmazott pedagógus, pedagógiatanár.

Munkahelyek: a szabadkai Egészségügyi Iskola oktatója, a Műszaki Iskola iskolapedagógusa.Az Új Kép folyóiratban néhány rövidebb pedagógia tematikájú írásom, valamint más szerzők szerb nyelvű munkáinak magyar nyelvű fordítása jelent meg. 2004-től a civil szférában tevékenykedem.
Írásai az Új Képben Bővebben róla

Kozma Zoltán

1985 novemberében születtem Szabadkán. Lassan többmint egy éve foglalkozom újságírással. Fő területem a politika, a magyarságés az önkormányzati történésék. Hivatásnak tekintem munkámat, mindentmegteszek azért, hogy a vajdasági magyarsághoz a lehető legtöbb éslegfrissebb hírek jussanak el a lehető legrövidebb időn belül.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Lódi Andrea

Lódi Andrea (tanító, drámapedagógus) a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szakmunkatársa, a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaság alapító elnöke. Gyermekszínjátszók csoportvezetője Bácsfeketehegyen, és kulturális mediátor szakos hallgató az ELTÉ-n.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Major Lenke

(Szabadka, 1981) Tanulmányaimat Szabadkán és Szegeden párhuzamosan végeztem, és 2005-ben diplomáztam az Újvidéki Egyetem Zombori Tanítóképző Karának Szabadkai Tagozatán, valamint az SZTE-JGYTFK könyvtár szakán.

Egyetemi diplomát az SZTE-BTK informatikus könyvtár szakán kaptam, a master tanulmányaimat pedig Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon végeztem.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Námesztovszki Zsolt

Középiskolai tanulmányait a topolyai gimnáziumban végezte, majd a szabadkai Tanítóképző Karra íratkozott. Magiszteri fokozatot a nagybecskereki Mihajlo Pupin Műszaki Egyetem oktatásinformatika szakán szerzett. 2008-ban jelentette be doktori diszertációját az Újvidéki Egyemen a következő témával: A tanulók és a tanárok motovácijának növelése szoftveres eszközök segítségével, az általános iskolák alsó osztályaiban. (Podsticaj motivisanosti učenika i nastavnika u nižim razredima osnovne škole uz pomoć softverskih alata)

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Perpauer Attila

1967. június 25-én születtem Zentán. Általános iskolába Buránysoron, Kevin és Tornyoson jártam. Középiskoláim Csantavéren és Szabadkán fejeztem. A Pedagógiai Akadémia befejezése után 1989-ben munkát kaptam szülőfalumban. Összevont (kombinált) tagozaton kezdtem pályafutásom és még ma is ott dolgozom. Közben diplomát szereztem a Magyar Tannyelvű Tanítói Karon Szabadkán, ezzel párhuzamosan a Kecskeméti Tanítóképző fejlesztő-differenciáló szakot, ahol szakpedagógusi diplomát nyertem. A területek, melyek igazán foglalkoztatnak az oktatásban a differenciálás és a fejlesztés- főleg a korai, valamint a tanulók felzárkóztatása.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Raffai Gizella

Nyugalmazott tanítónő vagyok. 1927-ben születtem Péterrévén. Tanulmányaimat ugyanott , majd Moholon, Adán és Zentán végeztem. 1949-ben Szabadkán a Tanítóképzőben diplomáltam. A Pedagógiai Akadémiát is elvégeztem.

Péterrévén tanítottam 40 évig. Első osztályt 24 évig vezettem. Alkalmam volt tanulmányozni a legkorszerűbb módszereket anyanyelvből és matematikából.

Az anyanyelvi képzésben kidolgoztam a komplex eljárást az integrált anyanyelvi képzés folyamatában. Az értő olvasástanulás érdekében számos feladatlapot és munkaeszközt gyártottam. A korszerű matematikai képzésben a logikai lapokat, színes rudakat és feladatlapokat alkalmaztam.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Sági Zoltán

Neuropszichiáter, pszichoterapeuta, csoportanalitikus, szaktanár, a Szabadkai Kórház Pszichiátriai osztálya Nappali kórház részlegének vezetoje.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Santrač Jelica

1956-ban Versecen született. Az újvidéki középfokú zeneiskola elvégézése után, a kikindai Pedagógiai Főiskolán szerzett oklevelet, majd a zombori Tanítóképző Karon is diplomázott. Magiszteri tanulmányait a Mihajlo Pupin Műszaki Eg yetemen Nagybecskereken végezte. A Szabadkai Tanítók Egyesülete és a Gesko civilszervezet alapításának indítványozója.

Munkahely: Ivan Milutinović Általános Iskola kihelyezett tagozata, Egészségügyi Központ, Közkórház ME , Szabadka

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Szabadi Magdolna

Zongoratanár, mentálhigiénés szakember és művészetterapeuta, PhD hallgató, SZTE-BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Szabó Éva

Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, az Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógia Tanszékén dolgozom tanárképzőként és nyelvtanárként. Mind a tanárképzést, mind a nyelvtanítást nagyon szeretem, úgy érzem, hogy a kettőt együtt jó csinálni.

Tanulmányaimat is az ELTE-n végeztem 1984-től 1989-ig angol és orosz szakon. Az egyetem elvégzése után nem sokkal az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán kezdtem el tanítani angol nyelvet és az angoltanítás mószertanát. A főiskolai kar megszűnése után kerültem az ELTE Bölcsészettudományi Karára, jelenlegi munkahelyemre. Nagyon élvezem a tanárjelöltekkel és a vezetőtanárokkal való közös munkát, szívesen látogatok órákat. Ezért is kezdtem el komolyabban foglalkozni a tanári tervezéssel és annak tanárokkal való beszélgetéseken és óralátogatásokon alapuló vizsgálatával.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Szabó Magda

Okleveles matematikus-matematikatanár

A szülővárosomban Zentán végeztem el az általános iskolát és a gimnáziumot, ahol kiváló tanáraimtól sokat megtanulhattam és példát vehettem róluk.

Az újvidéki Természettudományi egyetem matematika szakán szereztem meg az egyetemi oklevelet és azóta a szakmában eltöltött munkaéveim száma: 37 év

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Szemerédy Teréz

Szülővárosomban , Szabadkán végeztem az általános iskol át . R ajztanárom Almási Gábor sz obrászművész volt. A zután a gimnáz iumban Winkler Imre festőművész , művészettörté net tanár foglalkozott velem. V égül Új vidéken fej eztem be 1967-ben a Pedagógiai F őiskola képzőművészeti szakát. P ár é vig helyettesítettem iskolákban, á llandó mu nkahelyet régi iskolámban , a Jovan Jov anović Zmaj Általános I skolában 1979-ben kaptam. K épzőművészeti kultúrát tanítok, és vezetem a rajzszak kört.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Szőke Anna

Három évtizeden keresztül óvónőként dolgoztam Kishegyesen. Ezzel párhuzamosan tizenkét évig voltam a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke. Valójában ekkor döbbentem rá addigi ismereteim hiányosságára, s 1996-ban beíratkoztam a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem néprajzi tanszékére, természetesen miután sikeres felvételi vizsgát tettem. A Debrecreni Egyetemen -a KLTE jogutódja - doktoráltam 2007-ben. Hozzám legközelebb a társadalomnéprajz áll, amely pedagógiai pályámból fakadhat. 1995-ben alapítója voltam a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének, amelynek jelenleg is az elnöke vagyok.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Tapiska Szilvia

1981-ben születtem Zentán. Az általános iskolát valamint a gimnáziumot Topolyán
fejeztem. További tanulmányaim: Óvóképző Főiskola, Szabadka
Újvidéki Egyetem, Tanítóképző Kar, Zombor, alapstúdium
Újvidéki Egyetem, Tanítóképző Kar, Zombor, magiszteri stúdiumok – informatika
módszertana.
Doktorátusi stúdium folyamatban.
Munkahely: 2005 óta Vajdasági Pedagógiai Intézet, Újvidék
Az Újvidéki Módszertani Központ alelnökeként is szorgoskodom, ahol projektírással és
nemzetközi versenyek szervezésével is foglalkozom. A bátaszéki matematikaverseny és a
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny vajdasági főszervezője vagyok már évek óta.
Fő érdeklődési területeim: pedagógia, informatika, matematika, természettudományok.
Fontosnak tartom a folyamatos önfejlesztést.
Szabadidőmben tánccal foglalkozom.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Tátyi Tibor

1973-ban született Érsekújvárban. Jelenleg Párkányban él. 1996-ban végzett a brünni (Brno) Masaryk Egyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar-történelem szakon. 2002-ben egyetemi doktorátust szerzett magyar irodalomból, ugyancsak a brünni egyetemen. Korábban általános iskolában és középiskolában tanított, jelenleg szerkesztőként és fordítóként, illetve magántanárként dolgozik. Pedagógiai és irodalmi jellegű írásai a szlovákiai magyar pedagógusok és szülők folyóiratában, a Katedrában, a Hogyan Tovább? című lapban, az Ister-Granum Eurorégió kulturális lapjában, az Átkelőben, a Prágai Tükörben, továbbá az Új Képben jelentek meg.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Törteli Telek Márta

Tanulmányok: Újvidéki Egyetem, Óvóképző Főiskola, Szabadka

Újvidéki Egyetem, Tanítóképző Egyetem, Zombor, alapstúdium

Újvidéki Egyetem, Tanítóképző Egyetem, Zombor, magiszteri stúdiumok,

a magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana

Munkahely: Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, Kanizsa–Martonos

Munkakör: osztálytanító tanár

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Tóth Ágota

1974-ben születtem Berlinben, de kanizsai vagyok. Általános iskolába és egy középiskolába ott jártam. A gimnáziumot Hódmezővásárhelyen végeztem, onnan Újvidékre, a Magyar Tanszékre mentem. 2004-ben dipolmáztam. 2001 óta élek Szabadkán, 2004 óta dolgozom a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban. Magyar nyelvet és irodalmat tanítok. Van egy lányom, Flóra, 6 éves.

Írásai az Új Képben Bővebben róla

Zajakov Dániel

1988. jún. 8-án születtem Szabadkán. Az általános iskolát Palicson végeztem, a Miroslav Antić Általános Iskolában. Matek, földrajz, kémia versenyeken vettem részt. Felvélteli után a Szabadkai Műszaki Középiskola tanulója lettem. A szabadkai Spartacus jégkorongklub játékosa voltam, számos érmet és elismerést begyűjtve. Több versenyen is részt vettem, Gyöngyösön a közgazdasági és gazdaságpolitikai versenyen és Szabadkán a városi könyvtárban, középiskolásoknak rendezett történelem versenyen, ahol csapatom a 4. helyezést érte el. 2007-ben felvételt nyertem a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra. Tanulmányaim mellett sporttal is foglalkozom. Jelenleg hobbi szinten sportolok, tagja vagyok a Palicsi Karateklubnak.

Írásai az Új Képben Bővebben róla
LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu