A XXI. század új pedagógiai kultúráját a segítő-központúság jellemzi. A segítő pedagógia olyan pedagógiai gondolkodás- és szemléletmód, amely nem a tanuló teljesítményét helyezi előtérbe, hanem egész személyiségét. A tanítás-tanulás folyamata a segítő tevékenységek részeként jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a pedagógia feladata ma a személyiségfejlődés segítése az önállóság optimális figyelembevételével, valamint a proszociális értékrend megismerésének, elfogadásának és elsajátításának elősegítése.

Munkámban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan értelmezik a segítés fogalmát az új pedagógiai kultúra korszakában dolgozó óvodapedagógusok, tanítók, egyetemi tanársegédek, oktatók, óvó- és tanítóképzős hallgatók.