A lehetőségek száma végtelen

Egy jó tanár könyvek és segédanyagok nélkül is tud érdekes, jó órát tartani – beszélgetés Borsos Éva moholi biológiatanárnővel

2012.05.03.Fehér Márta

borsos eva

- Kis gyermekkorom óta szeretem a természetet, a növényeket és az állatokat egyaránt. A gimnáziumban 16 évesen határoztam el, hogy genetikus szeretnék lenni Dolly, a klónozott bárány megszületésének hatására. A Szegedi Tudományegyetemen megszerzett kutató biológus diploma után magától értetődően az ELTE Genetika Doktori Iskolájának Klasszikus és molekuláris genetika részét választottam. Itt tartottam először órát is. Hazaköltözésem után kezdtem el biológiatanárként dolgozni a moholi Novak Radonic Általános Iskolában, később én lettem a budapesti Corvinus Egyetem zentai kihelyezett szakán a Növényszervezettan, növényrendszertan és a Mikrobiológia tantárgyak zentai előadója. Közben egy évet dolgozhattam volt iskolámban, a Zentai Gimnáziumban is – meséli Borsos Éva biológiatanárnő.

A Facebook-ról, az oktatás és nevelés újraértelmezéséről, tanulási nehézségekről

2012.03.27.Fehér Márta

Vicsek Annamária logopédus-fejlesztő pedagógus, a Vajdasági Pedagógiai Intézet Fejlesztési Osztályának vezetője, az újvidéki Gyermekház vezetője, kezdeményezője az újvidéki magyar bölcsődei csoport beindításának. Számos oktatási projekt kezdeményezője és lebonyolítója. Az oktatás és nevelés terén szakmai továbbképzések, akkreditált programok szerzője, vezetője, szakkönyvek, tanári és óvodai kézikönyvek szerkesztője és szerzője. A Magyar Nemzeti Tanács javaslata értelmében pedig az újvidéki Európa Kollégium megbízott igazgatói tisztségét tölti be. A facebook-on pedig létrehozta A jelen és jövő pedagógusai csoportot...

- Honnan az energia, az ötlet mindehhez? Mintha nem is 24 órából állna a napja... Mi tartja lendületben?

Néha nagyon szeretném, ha nem csak 24 órából állna – de attól tartok, ennél több sem lenne elég... A munkámat mindig is fontosnak tartottam, és ha valamilyen ötletem támadt, azt igyekeztem meg is valósítani. Az energia pedig csak magától jön. Ha az akarat megvan hozzá, meg a lelkesedés, az energia sem fog hiányozni.

Van két gyönyörű, nagyon okos és életrevaló kisfiam, de nem szeretnék közhelyekhez folyamodni, hogy ők tartanak lendületben. Rengeteg ötletet kapok tőlük, sokat merítek a nevelésükből, az azzal járó nehézségekből. De a munkám során sok emberrel is vagyok kapcsolatban, és ha valahol valamilyen igényt vélek felfedezni, akkor mindent bevetek az igény kielégítése érdekében.

Ugyanakkor nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert mindezt nem egyedül csinálom: rengeteg segítséget kapok nemcsak a szüleimtől, hanem a főnökömtől, a gyerekeimmel dolgozó pedagógusoktól, és a projektekben is nagyon sok szervezet részt vesz és támogat, és így nem nehéz optimistának lenni és lendületesen csinálni azt, amivel foglalkozom.

Minden embernek veleszületett vágya, hogy kiteljesedjék

Beszélgetés a felnőttképzésről, a pedagógusi hivatásról, a család szerepéről és a számítógépes írástudásról

2011.06.22.Fehér Márta

konf6

Farkas Ildikó Csantavéren született. Középiskolai tanulmányait Szabadkán fejezte az akkori matematikai szakközépiskolában, majd Újvidéken a Természettudományi Kar Matematikai Tanszékén alkalmazott matematikát tanult. Ennek köszönhetően került kapcsolatba az informatikával. Ezt követően az iparban helyezkedett el, a húsiparban a termelés számítógépes követésén és tervezésén dolgozott. Ez az időszak nagy kihatással van a későbbi pedagógusi munkájára. Más szemmel látja azt, hogy mire kell a tanulókat felkészíteni.

A szakmája mellett nagy szerelme a néptánc. 18 évig aktívan néptáncoktatóként tevékenykedett.

A zentai székhelyű EU Vajdasági Felnőttképzési Központ vezetője. Emellett informatika szakos tanárként dolgozik a zentai gimnáziumban.

Ha kalácsot nem adok, tanácsot sem adhatok

A médiumokban keveset foglalkoznak az óvónőkkel, egyáltalán az óvodás korosztállyal.

Hiszem azt, hogy a gyermek első hét éve döntő időszak, valójában egy nagy pecsét az egész hátralevő életpályájára. Sokszor hallani neves elöljáróinktól, hogy az óvodában van ám csak az igazi élet. Igazuk van! Ez alatt persze sokan azt hiszik, hogy az oviban csak játszanak a gyerekek. De azt, hogy játékokon keresztül egy óvónő milyen értékeket képes kifejleszteni a gyerekben, már kevesebben tudják.

Az óvónő összetett, sokoldalú és felelősségteljes munkára hivatott. Az viszont más lapra tartozik, hogy ezt a hivatást a társadalom nem igazán ismeri és ennélfogva nem is tiszteli. De aki pedagógusnak születik, mindezt sokszor megpróbálja figyelmen kívül hagyni és csak a hivatására összpontosítani.

Tóth Erika, Feketetón (Crna Bara – Csóka községhez tartozó falu) dolgozó óvónő nyilatkozik ezzel kapcsolatos gondolatairól.

Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Egy kiváló pedagógus egy kiváló munkaközösségben

A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola színmagyar osztályokkal rendelkezik. Jó egy ilyen munkaközösségbe pottyanni. Érezni és tudomásul venni, hogy vagyunk mi még, akik ritka szép magyar anyanyelvünkön nevelünk és tanítunk. A vasúton túli iskola két éven belül ünnepli századik születésnapját. Ódon falai arról árulkodnak, hogy sok kisdiák innen indult a nagyvilágba lelkes tanítóik biztatatására. A sok érdemleges pedagógus közül szeretném most Galusz Gabriella munkásságát nagyító alá fektetni.

Gabriella Csókán volt elemista, Zentán fejezte be a hároméves kereskedelmi szakközépiskolát, majd magánúton a negyedik fokozatot, hogy Szabadkán az Óvőképző Főiskolán folytathassa tanulmányait. Újságírással, versírással már gyerekkorában foglalkozott, versei a Jó Pajtásban és a Hét Nap gyermekoldalán jelentek meg, de intenzívebben ezekben az években kezdett el foglalkozni írással a Hét Nap Bánáti Újság mellékletében. Nyaranta találkozhattunk vele a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör által szervezett gyermektáborokban is. Itt már, mint kollégák is jobban összedolgoztunk. Később Gabi (ahogy mindenki hívja) óvodában kezdett el dolgozni.

Miután lebetegedett, itt megszakadt a munkaszerződése, hosszú betegsége után azonban felvették a Thurzó Lajos Általános Iskolába, kisegítő tagozatra műszaki tantárgyat tanítani.

Az első lépést nekünk, tanároknak kell megtennünk

2011.02.24.Fehér Márta

szorad

Szórád Endre a Bolyai Gimnázium kémia szakos tanára. Zentán született 1956. október 13-án. Az általános iskolát és a gimnázium természettudományi-matamatika szakát szülővárosában magyar nyelven fejezte be. Érettségi után tanulmányait az Újvidéki Egyetem Vegyészmérnöki Karán folytatta, és a petrolkémia szakon diplomázott. Pályafutását Magyarkanizsán kezdte, mint főállású vegyészmérnök. Munka mellett szakmai tantárgyakat tanított a magyarkanizsai Beszédes József Műszaki Középiskolában. 2005-ben főállásban a zentai Stevan Sremac Általános Iskolában helyezkedett el, mint kémia-fizika tanár. Ugyanakkor beiratkozott az újvidéki Természettudományi-Matematikai Kar tanárképző szakára, ahol kémia tudományok master képesítést szerzett (M.sc.). A 2007/2008-as iskolaévben fél munkaidővel kémiát kezdett tanítani a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumban. 2008. szeptember 1-től teljes munkaidővel, főállásban a Bolyai Gimnázium kémia tanára.

A következetesség nagyon fontos

2010.06.21.Fehér Márta

Szabó Magdolna matematikatanár az óbecsei Samu Mihály Általános Iskolában. Számos versenyre készítette fel diákjait, sikerrel szerettette meg a tanulókkal az egyik legrettegettebbnek számító tantárgyat.

- Hogyan, miért lett pedagógus és miért választotta a matematikát?

- Zentán a vegyészeti középiskolát fejeztem be. Ott megszerettem a kémiát, a laboratóriumi kísérleteket, de ezzel az oklevéllel nem volt kilátás az elhelyezkedésre. Időközben a nővérem a szabadkai tanárképző főiskolán diplomázott és talán ennek a sugallatára indultam el én is erre a szép tanári pályára. A matematikát választottam a kémia helyett, mert ezzel a tantárggyal könnyebb volt munkát találni teljes normával. Természetesen kedveltem a matematikát és vonzott a tanítás szépsége is. Tehát nem volt nehéz átállni egy másik szakra és sosem bántam meg. A főiskola befejezése után mindjárt sikerült elhelyezkednem a péterrévei Samu Mihály Általános Iskolában. Nagyon jó kollégákra találtam abban a kollektívában is. Tele voltam ambíciókkal, így az sem zavart, ha naponta többször kellett utaznom Péterrévére. Hiszen délelőtt az 5.,6. osztály járt, délután pedig a 7.,8. osztály, esténként pedig a gyűléseken kellett részt venni. Nem sok szabadidő maradt magánéletre, de mégis jó rá visszaemlékezni.


oldal: 1 , 2 , 3
LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu