Európa jövőjének alapvonalai

2011.02.02.Árpás Károly

Ráhangolás

Az 1990-es évek végén Németh Péter Mikola barátom bevont az Ipoly-régió munkálataiba. A határokon átnyúló együttműködés akkor még új volt, hiszen sem Szlovákia, sem Magyarország nem volt még az Európai Unió tagja, ám a váci író-költő (aki az Ekszpanzió-performance-ival híressé vált) a határ melletti települések lakosaival, intézményeivel együttműködve megteremtett egy ma is hatékonyan működő régiós együttműködést.

Besenyei Sándor és munkatársai itt délen – édes éjektől menten [lásd a hírhedt 2004-es decemberi népszavazást] – mindent elkövettek, hogy Temesvár – Szeged – Újvidék háromszögében hasonló együttműködést teremtsenek. Az uniós tagság megnövelte ennek a „nagy-régiós” közös munkálkodásnak az esélyeit: testvérvárosi kapcsolatok születtek (például szülőhelyem, Jánoshalma Szenttamással és Tusnádfürdővel teremtett szövetséget); szinte felmérhetetlen sűrűséggel szövődött emberi kommunikációs háló a „nagy-régió” települései között.

Algyő – a Mátyás-mondából ismert gyeviek utóda – is bekapcsolódott ebbe a folyamatba. A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 elnevezésű együttműködés nemcsak uniós pályázati hozzáférést jelent, hanem céltudatos tevékenységet is. Ennek egyik dokumentációja jelent meg a 2010-es év utolsó harmadában három nyelven: magyarul, románul (Bálint Enikő és Bodnár Ágnes tolmácsolása) és angolul (Fábián Attila fordítása).

Negyven – huszonhét - harminc - ötvenöt: három könyvről és szerzőjéről

2010.09.30.Varga Magdolna

A címben olvasható számok nem egy érdekes telefonszám részei, hanem egy emberélet jeles fordulói, amelyek művekhez kötődnek. Olyan alkotásokhoz, amelyeket attól függetlenül érdemes kézbe venni, hogy a szerzőjükre koncentrálnánk – nem a szerző a fontos, hanem a tett. Egy álombeli verssort idézve:

„Szükséges, hogy vers írassék,

de nem szükséges, hogy én legyek.”

Negyven

A 2010-es nyári, ünnepi könyvhétre jelent meg a Bába és Társa kiadónál a Verssé lett vers-élet (Szonettkísérletek) című gyűjteményes kötet. Százhetvenöt szonettet olvashatunk (köztük négy szonettkoszorú) benne, és Fehér foltok a teremtett világban címmel egy 2005-os tanulmányt erről a kötött szövegformáról. A versekhez Pataki Ferenc festőművész tizenöt tusrajza kapcsolódik, bizonyítva, hogy az irodalmi alkotások ihletően hatottak a képzőművészre.

Árpás Károlynak negyven évvel ezelőtt a kiskőrösi középiskola DIÁKÉLET című lapjában (mely ekkor második évfolyamát élte) jelent meg 1970 októberében három verse, az első számban: az Anonymus, a Majd ha egyszer és az Útmutató. Nem lett felfedezett kölyökzseni; jelesebb lapban, a SZEGEDI EGYETEMben csak 1978.10.25-én publikálhatott először (Példabeszéd). Ezt a kötetét jubileumi kiadványnak szánta a szerző – ám eltér a hagyományos ünnepi évfordulós kötetektől (nemcsak abban, hogy mások szoktak vallani az ünnepeltről, hanem szerkezetében is).

„Mi ilyen nyelvben élünk”

Silling István (2010): Vajdasági magyar nyelvjárási olvasókönyv. Egyetemi segédlet. Forum Könyvkiadó–Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Újvidék–Szabadka

A hiánypótló kiadvány dr. Silling István professzornak, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar rendes tanárának ötlete alapján készült el. A Herceg János Irodalmi Díjjal kitüntetett nyelvész, néprajzkutató és művelődéstörténész a nyelvjárási szövegeket jószerivel az egyetemi hallgatók eddig még nem publikált gyűjtéséből válogatta össze. Korábbi, már publikált anyagból ritkán merített.

A kötet a Vajdaság mindhárom nagy régiójából (Bácska, Bánság, Szerémség) hoz szöveget. A kötet szerkezetét úgy állította össze, hogy a nyelvhasználatukban kissé egységesebb földrajzi régiók települései északról dél felé tartva kövessék egymást. A nyelvjárási jelenségek elterjedésének iránya és foka így jobban követhető.

A magyar nyelvjárások közti eltérések főképp a kiejtésben, hangtanban, hangképzésben jelennek meg, kis mértékben a szókincsben és a mondatszerkesztésben. A tájnyelvek hangállománya gazdagabb a köznyelvénél, más az egyes hangok előfordulásának a száma, „megterheltsége”. Így a nyelvjárási vizsgálatok alkalmával leginkább a hangtani változásokról, a köznyelvtől hangalakjukban eltérő változatokról szokás beszélni (Silling, 2007).

Csikós Pajor Gizella, Péics Hajnalka: Analízis – Elméleti összefoglaló és példatár

2010.07.08.Szálas Tímea

analiziselo

A szerzőpáros által írt tankönyvpótló kiadvány a matematikai analízis témakörében elsősorban a speciális matematikai gimnáziumban tanuló diákoknak szól, de bátran használhatják általános gimnáziumok és más középiskolák tanulói, illetve az egyetemi felvételire készülő diákok is.

A szerzők az olvasóhoz szólva a következőket írják: „Ez a tankönyvpótló kiadvány nem egy meghatározott évfolyam számára készült, minda négy éven keresztül használhatják a tanulók, ugyanis összefoglaltunk benne minden olyan témakört a matematikai analízis tárgyköréből, melyet az évek folyamán a matematikai szakgimnáziumban tanítunk. Minden címszó alatt rövid elméleti összefoglaló után példák, illusztrációk, majd részletesen kidolgozott feladatsorok következnek.

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium megalakulásának első napjától kezdve tanítjuk itt az Analízis és algebra tárgyat, és igyekszünk ebben a munkában gyümölcsöztetni a főiskolai és egyetemi oktatásban szerzett sokéves tapasztalatunkat. E könyv megírására az késztetett bennünket, hogy nem tudtunk tanulóinknak olyan magyar nyelvű matematika-tankönyvet ajánlani, amely teljes egészében felölelné a számukra előírt tananyagot. Ez sokban nehezítette a tanulók számára az önálló tanulást. A könyv a magyar nyelv és a matematikai szakkifejezések használatának igényességével íródott, ezzel is segítve a diákokat kétnyelvű környezetünkben a szép és helyes anyanyelv és szaknyelv használatára.”

Az elektronikus kiadvány ingyenesen letölthető a kiadó, azaz a Bolyai Farkas Alapítvány a Magyarul Tanuló Tehetségekért honlapjáról. http://www.bolyaifarkas.org.rs/hu/kiadvanyok.html

A mesélés öröme avagy mire készül Bene Zoltán?

2008.02.06.Árpás Károly

Béres Zoltán: Válogatott matematikafeladatok

2008.02.06.Takács Márta

Béres Zoltán: Válogatott matematikafeladatok a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar első évfolyama részére című kötetét október végén mutatta be a szerző a Tanítóképző Karon.

Priča o jednoj knjizi

2006.09.06.Zora Ćujić

Knjiga Čarlsa Merila, The Walled Garden – The Story of a School, napisana je 1981. a pod naslovom Bašta – priča o jednoj školi, kod nas se pojavila 2004. godine. Za potrebe prekograničnog Projekta GEST, subotičke Nevladine organizacije „Školsko zvono”, preveli su je srednjoškolski profesori – Otilija Kiš iz Subotice i Bakir Rešidbegović iz Lukavca .


oldal: 1 , 2
LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu