A kisebbségi oktatás és nevelés minőségi javításán dolgoznak - A Vajdasági Pedagógiai Intézet munkájáról, terveiről

Interjú Erdély Lenkével, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatójával.

Fehér Márta

- Hogy halad a nemrégiben Vajdaságban megkezdett licencszerzés folyamata? Milyenek a terepi visszajelzések a pedagógusok, iskolák részéről?

Ezt a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság végzi.

- A Vajdasági Pedagógiai Intézet házigazdája volt Az oktatás a multikulturális Vajdaságban című kerekasztal-beszélgetésnek. Milyen mutatókról tudunk beszámolni?

A kerekasztal-beszélgetésen több olyan előadás is elhangzott, amely a kisebbségi oktatás aktualitásairól szóltak. Deli Andor magiszter bevezetőjében összefoglalt minden olyan tevékenységet, amely a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság hatáskörébe tartozik, többek között a licencszerzés folyamatáról. Ismertettük a szakmai továbbképzések akkreditált programjait, és előadást hallhattunk a vajdasági kisebbségi oktatás törvényi kereteiről, a lakosság képzettségéről, a kisebbségi oktatási hálózatról, és ezek alakulásáról az elmúlt csaknem négy évtized során. Beszámoltak továbbá a Titkárság multikulturalizmus és toleranciával kapcsolatos projektjeinek eredményeiről.

- Hamarosan kisérettségi. Milyen előkészületek előzték meg, milyen eredményekre számítanak?

A záróvizsgák megszervezésének első alkalmával, azaz a tavalyi tanévben vett részt a Vajdasági Pedagógiai Intézet a munkában, ugyanis mi voltunk a kisebbségi nyelvekre történő fordítás és a kisebbségi nyelven történő feladat-kidolgozás koordinátorai. Az idén már kisebb feladat hárul ránk: a záróvizsga feladatainak összeállításához idén is mi fogjuk megszervezni a kisebbségi szakemberekből álló munkacsoportokat.

- Számos segítséget nyújtott az Intézet az inkluzív oktatás megvalósításához. Elégedettek lehetünk-e a gyakorlati megvalósulással, a felkészültséggel, valamint a rendelkezésre álló körülményekkel?

Azokban az iskolákban, amelyekben megszervezték a Tanulási zavarok felismerése és megelőzése c. képzésünket, elmondhatjuk, hogy sokkal nagyobb hatékonysággal lépnek fel a pedagógusok a problémával szemben. Erről tanúskodnak a résztvevők visszajelzései is, illetve az is, hogy egyre nagyobb számban kérik az iskolák a képzést.

- A folyamatosan megújulásra kényszerült oktatás a tankönyvek, tantervek tekintetében kielégítőnek mondható-e?

Várjuk, hogy a középiskolák számára is elkészüljenek a tantervek és ezt követően a tankönyvek. Az oktatás első és második ciklusainak tantervei és tankönyvei kielégítőnek mondhatók, sőt vannak olyan tankönyveink, amelyeket kiválónak értékelnek a gyakorló pedagógusok.

- Nemrégiben tartotta évi közgyűlését az egyéves múltra visszatekintő Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete. Ön, mint az egyesület tiszteletbeli tagja is, felajánlotta segítségnyújtását, tapasztalatai átadását. Hogyan értékeli a bánáti magyar pedagógusok szerveződését, eddigi eredményeit, tevékenységét, hiszen mint elhangzott, eddig is rendezvényeket és továbbképzéseket szerveztek, táborokat valósítottak meg, és további továbbképzéseket szerveznek a diákok és a pedagógusok részére egyaránt.

A Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesületén kívül a Nagybecskereki Vajdasági Módszertani Központtal is felvettük a kapcsolatot, amelynek vezetője évente 2-3 alkalommal szervezi meg azokat a továbbképzéseket, melyek az Intézet projektjei, illetve az Intézet akkreditálta őket. Ilyen fajta együttműködést kínáltam fel a BMPE-nek is. Fontosnak tartom minden kistérség pedagógusainak a szerveződését, hiszen az együttműködés különböző formái megerősítik a szakmai tevékenységeket és azok minőségét javítják.

- A Vajdaság szerte működő tehetségpontok működését hogyan értékeli? A tehetséges diákok adatbázisának elkészítését követően a hangsúly a programokra kerül. Ehhez hogyan járulnak hozzá?

Amennyiben azok igényt tartanak szakmai segítségünkre, mi azt természetesen meg fogjuk adni nekik. Eddig sajnos sok tehetségpont nem ismerte fel, hogy a Pedagógiai Intézet milyen szerepet játszik a képzések akkreditálásában, pedig erre több ízben is felhívtuk a vajdasági magyar intézmények figyelmét.

- A Vajdasági Pedagógiai Intézet által szervezett szemináriumok fókuszában milyen témák szerepelnek az elkövetkező időszakban?

Az Intézet honlapján az idei tanév akkreditált képzéseinek adatai és rövid leírásai megtalálhatók, április folyamán pedig a 2011. december 31-ig benyújtott képzések pályázatait fogjuk kiértékelni, amelyek két tanéven át lesznek megvalósíthatók.

- A Vajdasági Pedagógiai Intézet a minisztériumba eljuttatta a szerb nyelv oktatásának programját az általános iskola I-VIII. osztályaira, valamint a környezetnyelv oktatásának a programját. A programok nem kerültek elfogadásra. Ön szerint várható-e előrelépés e téren?

A hivatalos válaszban arról értesítették az Intézetet, hogy akkor kerülhet elbírálásra és esetleges jóváhagyásra a két program, ha új tanterv lép hatályba, amely keretein belül megvalósítható a program.

- Az újvidéki magyar bölcsőde beindítását a Vajdasági Pedagógiai Intézet is támogatta. Elmondhatjuk, hogy beváltotta a reményeket?

A bölcsőde 2010 szeptembere óta működik magyar nyelven, jelenleg is másfél csoportnyi létszámmal, azaz 22 kisgyermekkel. Reményeink szerint a következő tanévtől a Telepi Dunavirág Óvoda épületében is indul még egy csoport, amelyre az igényt már tavaly jeleztük.

- A következő iskolaévre milyen tervekkel, feladatokkal készülnek?

Terveink többéves projektek része, így minden megkezdett programunkat természetesen a jövő tanév során is folytatni fogjuk. Várjuk, hogy a középiskolák számára kidolgozásra kerüljenek az új tantervek, követelményrendszerek és tankönyvek. Mindezek megvalósítása akkor kezdődhet meg, ha az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium meghozza az erre vonatkozó döntéseket.

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu