Hogyan segíthetünk a tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak? I. rész

Velisek-Braskó Ottília

A MŰHELYMUNKA FORGATÓKÖNYVE

A tanteremben az asztalokat és a székeket csoportmunkára kell előkészíteni, vagyis szükséges 4-5 asztal, és minden asztalhoz 4-5 szék úgy, hogy mindenki láthassa a műhelymunka vezetőjét.

MOTIVÁLÓ JATÉK – HÁZ

Kellékek: a résztvevők számára filctoll, A4-es papír, illetve olló

Játék: Mindenkinek az a feladata, hogy rajzoljon egy házat. Amikor befejezték , mindenki felmutatja a rajzot, a vezető pár szóval kommentálja őket, majd összeszedi őket, a saját rajzát teszi legfölülre, majd így szól a részvevőkhöz: Mivel én vezetem a mai munkát, én vagyok a főnök, az, aki felméri mi a jó, mi a helyes, mi az elfogatható. Az én házam lesz a mérce, ezért ahhoz mérten ollóval körülvágom a többit. (Az összes papírt egyszerre vágja)

Az összeszabdalt maradékot a résztvevők rajzaiból elkezdi bírálni: Itt csak egy ablak van – nem jó. Itt nem is látszik mi ez. Itt a háztető egy része van csak....

Értékelés: ki hogyan érezte magát: érzelmek leírása, szerepek elemzése, hasonló helyzetek említése a családban, iskolában.

Üzenet: nem csak egy mód a helyes, nem csak egy vélemény az igaz.

BEVEZETŐ: MIÉRT E TÉMA?

Ismert tény mindanyuknak, hogy az egy korosztályú gyerekek jelentősen különböznek képességeikben, tanulási lehetőségeikben, érdeklődésükben, szociális helyzetükben, informáltságukban, és érzelmi, valamint testi szempontból is. Úgyszintén nem ismeretlen tény, hogy a 21. században nálunk, Szerbiában, az általános iskoláztatás rendszere oktatási tantervét az átlagos diákra alapozza.

E két tény között, mint két tűz között vannak azok a diákok, melyek különböző nehézségek után sajátítják el a tanagyagot. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek a gyakori kudarcok miatt sűrűn frusztráltak, marginalizáltak a többiekhez képest és másmilyenek, mint a többi gyerek. Amennyire nehéz az iskoláztatás során a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek, annyira nehéz a szülőknek és a pedagógusoknak is, mivel nem tudnak mitévők lenni a problémás, új helyzetben. Hasonlóan, mint a következő mesében. (A vezető felolvassa!)

Isten hozott Hollandiába

Emily Perl Kingsley írása


Gyakran kérnek bennünket, hogy próbáljuk meg leírni, hogy milyen is felnevelni egy sérült csemetét – azért, hogy könnyebben meg tudják érteni, és el tudják képzelni azok, akik nincsenek ilyen tapasztalatok birtokában. Nos ilyen:

Amikor egy család babát vár, az ahhoz hasonlít, mint amikor egy csodálatos vakációt tervezünk, mondjuk Olaszországba. Megveszünk sok-sok útikönyvet és eltervezzük az egész gyönyörű utat. A Colosseum, Michelangelo Dávidja, Velence gondolái stb. Még talán néhány hasznos olasz kifejezést is megtanulunk. Mindez nagyon, NAGYON IZGALMAS.


Több hónap várakozás után végre eljön a nagy nap. Becsomagoljuk a bőröndjeinket és elindulunk. Néhány órával később, a repülőgép leszáll. A légi kísérő odajön, és mosolyogva közli: Isten hozta Önöket Hollandiában.


Hollandia?!? - nézünk értetlenkedve. Hogy érti, hogy Hollandia? Mi Olaszországba vettünk jegyet! Nekünk Olaszországban kellene lennünk! Egész életünkben arról álmodoztunk, hogy Olaszországba megyünk!

– Sajnos változás történt a repülő menetrendjében – közli. – Ez a gép Hollandiában szállt le és nem is megy tovább. Önöknek itt kell maradniuk.

Nagyon fontos tehát, hogy bármennyire is csalódottnak érezzük magunkat, a gép nem vitt minket egy borzasztó, förtelmes, mocskos helyre, ami dögvésszel, éhínséggel, leprával teli. Nem, ez egyszerűen csak egy másik hely az eredetileg tervezetthez képest.


Szóval neki kell látnunk, és el kell indulnunk új útikönyveket venni. És meg kell tanulnunk egy új nyelvet. És találkozni fogunk az embereknek egy teljesen új csoportjával, olyanokkal, amilyenekkel előzőleg még sosem találkoztunk.


De ez csak egy másik hely! Talán lassúbb iramú, mint Olaszország, és esetleg kevésbé mutatós. Azonban egy kis idő múltán, amikor már újra levegőhöz jutunk, körül tudunk nézni, elkezdjük felismerni, hogy Hollandia nem is olyan csúnya. Hollandiában vannak szélmalmok, vannak tulipánok is. Sőt még sok Rembrandt képet is találhatunk itt.


De minden ismerősünk állandóan Olaszországban jár, és folyton azzal kérkedik, hogy micsoda fantasztikus helyeken volt, milyen gyönyörű is ott. És egész hátralevő életünkben azt fogjuk mondani: Igen, az az, ahol nekünk lennünk kellene, az, amit eredetileg terveztünk.


És az efölött érzett fájdalmunk soha, de sohasem fog elmúlni, mert ennek az álomnak az elvesztése valóban nagy veszteség.


Ugyanakkor legyünk tisztában azzal, hogy ha életünket az afölötti gyász tölti ki, hogy mi sosem jutottunk el Olaszországba, akkor sohasem leszünk képesek felszabadultan élvezni Hollandia rengeteg, különleges, igazán szeretni való szépségét.


Érdemes elgondolkozni ezen, még az is lehet, hogy nem csak a fenn megjelölt témára vonatkozik.

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK

A tanulási nehézség tág és összetett fogalom, így a meghatározása magába foglalja az összes problémát, nehézséget és zavart, amely kialakul a tanulás folyamán, és mint következmény jelentkezik. (Pedagógiai-pszichológiai definíció)

Lényegesen nagy a számuk azoknak a diákoknak, akik tanulási nehézségekkel küzdenek. Nemzetközi statisztikai adatok szerint 3-5% és 15-25% az ilyen gyerekek aránya, sőt Eric Jensen, amerikai pszichológus tanulmányai szerint a diákoknak 40%-a valamilyen zavartól szenved. A gyakorisági adatokat befolyásoló tényezők: a vizsgálati módszer, a vizsgáló személy szigorúsága, az iskola típusa és a tanulási nehézség meghatározása.

Eric Jensen az általános zavarokat a következőképen csoportosította:

Séma: 1.

sema1

A SPECIFIKUS TANULÁSI NEHÉZSÉGEK JELEGZETESÉGEI:

DISZLEXIA, DISZGRÁFIA, DISKALKULIA, AD/HD

(Csoportmunka interaktív módszerekkel)

 • Csoportok alakítása geometriai alakzatok alapján „Csodazsák” segítségével: vászonzsákba különböző geometriai alakzatokat teszünk (műanyagból, fából vagy kartonból), a résztvevők belenyúlnak a csodazsákba, és mielőtt kihúznák az alakzatot, tapintás alapján mondják meg, mit tartanak a kezükben, vagy körülírva magyarázzák meg. Utána az alakzatok alapján négy csoportot alkotunk, pl. a négyzetek-első csoport, körök-második csoport stb.

Kellékek: vászonzsák, geometriai alakzatok és A4-es papír a megírt feladatokkal, tábla vagy nagyméretű papír.

FELADATOK:

A kialakított csoportok különböző feladatokat kapnak, amelyeket egymással párhuzamosan végeznek. A munkában résztvevők elemzik a feladatokat, és csoportonként beszámolnak észrevételeikről.

I. FELADATLAP

1.csoport - DISZLEXIA – Olyan szöveget oszt szét a csoportvezető, amilyennek az olvasási nehézségekkel küzdő gyerek látja (olvassa). A szöveg alapján próbálják meghatározni melyek a tünetei e tanulási nehézségnek.

Várcézé oto: ÁLÁT ISKÁLÉ

Va la mikur nagy rágen,

Holer dődem, hull eny retem,

Mukodöt egyis kala,

Scak álátuk járfa o d a.

Gyűr úra, öke tamítota,

Vudássuhat ozstájoza.

Óda jért abenő a rúka,

Samár ül a szamár paban.

....

Eredeti verzió

Bérczi Ottó: ÁLLATISKOLA

Valamikor nagyon régen,

Hol erdőben, hol a réten,

Működik egy iskola,

Csak állatok járnak oda.

Nyúl úr őket tanította,

tudásukat osztályozta.

Oda járt a Benő, a róka,

Szamár ült a szamárpadban.

....

A MŰHELYVEZETŐ FELADATA BEMUTATNI A TÜNETEKET , MIUTÁN MEGHALLGATTA A CSOPORT BESZÁMOLÓJÁT.

A diszlexia tünetei az olvasás terén jelentkező kudarc, illetve a dekódolásbeli nehézségek:

 • nehezen megy a betűtanulás – a diák nehezen jegyzi meg az új betűket, több időre van szüksége, hogy berögzüljön az újonnan tanult betű,

 • olvasáskor betűket téveszt – leggyakrabban azokat a betűket, amelyeknek látási képe vagy hallása hasonló, felcseréli a tükörképszerűen hasonlókat,

 • betűkihagyás vagy betűbetoldások olvasáskor,

 • a betűket felismeri, de összeolvasási nehézségei vannak,

 • nagyon lassan olvas,

 • nem érti meg az olvasottakat.


II. FELADATLAP

 1. csoport - DISZKALKULIA – Ezt a matematika ellenőrzőt a számolás területén tanulási nehézséggel küszködő gyerek írta meg. Az ellenőrző alapján próbálják meghatározni melyek a tünetei e tanulási nehézségnek.

Matematika ellenőrző

1. 1x7=7

2x7=14

3x7=10

4x7=30

2. 10+9 > 30-5

3. 10m = 100cm

4. 10 – 20 – 40 – 50 –70 – 90 – 60 – 70 – 80 - 100

140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 140

5. 16 + 4 = 12

3 x 3 = 6

17 - 2 = 19

25 : 5 = 4

A MŰHELYVEZETŐ FELADATA BEMUTATNI A TÜNETEKET, MIUTÁN MEGHALLGATTA A CSOPORT BESZÁMOLÓJÁT.

A diszkalkulia leggyakoribb tünetei:

 • nehézséget okoz a matematikai műveletek jeleinek pontos felismerése (+, -, x, :, =, >,<)

 • számoláskor számokat hagy ki, vagy tízeseket, százasokat átugrik,

 • nem biztos benne, hogy melyik tízes-, vagy százas számjegy következik pl. 49, 199,

 • nincs technikája, vagy rossz technikát használ a tízesek összeadásánál, illetve kivonásánál (pl. 8+7),

 • nehezen tudja megtanulni a mértékegységek közötti átváltást,

 • sok gyakorlás ellenére sem tudja megtanulni a szorzótáblát,

 • nem érti az ellentétes műveleteket ( összeadás – kivonás illetve szorzás – osztás ),

 • képtelen automatizált sorokat megjegyezni (pl. napok, hónapok, nevek).

III. FELADATLAP

3. csoport - DISZGRÁFIA – Az írás területén megnyilvánuló tanulási nehézség, vagyis a kódolásbeli gondok tünetei:

  • gyenge a formafelismerés és a tapintási érzék,

  • gyenge a finommozgás (gombolás, fűzés, ollózás, vízöntés, célozás...),

  • nem szeret színezni és rajzolni,

  • helytelenül fogja a ceruzát (marokkal, vagy „három ujjasan”),

  • erősen és görcsösen fogja a ceruzát,

  • nehezen megy a betűk elsajátítása és grafomotorikus kivitelezése (pl. jobbról ballra),

  • lassú az írástempója,

  • íráskor betűket téveszt, amelyek képileg vagy hangzásuk alapján hasonlóak (p-d-b-g, a-o, h-m-n-u, t-f, k-h vagy t-d, v-f),

  • későbbi gondok a helyesírással,

A csoport feladata az, hogy minél jellegzetesebben prezentálják hogyan ír az említett nehézséggel küzdő gyerek.

IV. FELADATLAP

4. csoport – AD/HD (figyelemdeficit, impulzív és hiperaktív viselkedés) gyerekekre a következők a jellemzőek:

 • gyakran nem tudja befejezni, amit elkezdett,

 • figyelme könnyen elterelhető,

 • képtelen koncentrálni az iskolai munkára,

 • nem tud tartósan egy játékot játszani,

 • előbb cselekszik, mint gondolkodik,

 • nehezen tudja kivárni a sorát,

 • feladatait, munkáját képtelen megszervezni,

 • sok ellenőrzést igényel,

 • megállás nélkül futkározik, ugrál, mindenre felmászik,

 • képtelen egy helyben ülni,

 • ülő helyzetben is izeg-mozog, fészkelődik,

 • mintha „fel lenne húzva”,

 • feltűnően gyorsan és sokszor váltja az aktivitásait.

Megjegyzés: egyes szakvélemények szerint a hiperaktivitás nem zavar, hanem a vérmérsékleti típusok közé sorolható.

Mutassanak be szerepjátszással egy tipikus iskolai vagy családi helyzetet az említett tanulási nehézséggel!

Összefoglalás: A csoportok beszámolnak munkájukról, a vezető hangsúlyozza a tanulási nehézségek tüneteit. Fontos kiemelni minden módszer alkalmazását: csodazsák

(tapintás fejlesztése, geometriai alakzatok felismerése és ismétlése), csoportmunka (kisegítés, megbeszélés csoporton belül), vers (olvasásgyakorlásra, mivel ritmusa van és rímel), szerepjátszás – bemutatás (nem verbális tudásprezentálás)

A specifikus tanulási nehézségek meghatározásai Vicsek Annamária munkája alapján készültek.

IRODALOM

 1. Jensen, E. (2000), Različiti mozgovi, različiti učenici- kako dopreti do onih do kojih se teško dopire, Zagreb, Eduka

 2. Márton-Dévény, É. (2003), Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában, Budapest, Alapozó Terápiák Alapítvány

 3. Márton-Dévény, É. (2005), Tanulási nehézségek és kezelési lehetőségei – Pacsér, segédanyag a szemináriumhoz

 4. Segédanyag a konferenciához, Múlt és jelen a Fővárosi Beszédjavító intézetben - A beszédfogyatékosság és az integráció, (2004), Budapest, A Fővárosi Beszédjavító Intézet és Módszertani Intézmény és Óvoda.

 5. Viček, A. (2007), Individualizacija i inkluzivni pristup, Novi Sad, Pedagoški zavod Vojvodine

 6. Vicsek, A. (2003), A diszlexiáról és más nyavalyákról... – Tájékoztató a kommunikációs és tanulási zavarokról, Budapest, Napvilág Alapítvány

 7. Vicsek, A. (2005), Tanulási zavarok- dislexia, diszgráfia, diszkalkulia, Újvidék, Segédanyag a szemináriumhoz, Vajdasági magyar pedagógusok egyesülete

 8. Perl Kingsely E. (1995), Isten hozta Hollandiába, Afasic News, No. 78.- ismeretlen fordítás

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu