Magyarkanizsa Község pedagógusai hamarosan szakmai továbbképzésükhöz méltó épületet kapnak

Varjú Potrebić Tatjana

kanizsa

A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ építési munkálataival kapcsolatban  2013. szeptember 30-án a magyarkanizsai városházán sajtótájékoztatót tartottak, amelyen községünk polgármestere, Nyilas Mihály, Lidia Vujičić, a svájci Fejlesztési Ügynökség képviselője, Varjú PotrebićTatjana, a központ igazgatója, valamint a média képviselői vettek részt.

 

Magyarkanizsa Községképviselő-testülete az iskoláskor előtti, az általános iskolai és a középiskolai oktatási és nevelési tevékenység fejlesztése, a szakmai tanácsadás és a kutatótevékenység folytatása érdekében 2010. június 14.-én határozott arról, hogy Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központot alapít Magyarkanizsán. Az intézmény megalapítását a község, valamint a Tisza mente és Észak-Bácska pedagógusai szakmai igényeinek feltárása és kiértékelése indokolta. 

Az újonnan megalapított intézmény az Oktatási Minisztérium támogatásával azonnal bekapcsolódott a Regionális Központok és a Szakmai továbbképző Központok Hálózatába, ahol kedvező fogadtatásra talált szakmai elképzelései és jövőképe miatt, valamint alaptevékenységének sajátosságai, a multikulturalizmus és a kétnyelvűség előtérbe helyezš alapelvei miatt.

Szerbiában akkor már kilenc ilyen központ működött, amelyek megalakulását a svájci kormány finanszírozta az intézmények tevékenységének megfelelő épületek felépítéséhez, vagy teljes mértékben megfelelő felújításához és átalakításához szükséges jelentős anyagi támogatás biztosításával. A magyarkanizsai központ, ezektől eltérően, megalakulása óta az önkormányzat által biztosított, ám rendeltetéséhez és széles körű tevékenységéhez képest nem funkcionális helyiségekben működik. Tevékenységét a megalapítást követően azonnal megkezdte, küldetését teljesítve, amely az oktató-nevelő munka minőségének fejlesztését hivatott megszervezni és szakmailag támogatni. Munkájával viszonylag rövid időn belül felölelte a Tisza mente és az észak-bácskai térség iskoláit is.

A svájci kormány tanácsadói a Belgrádban működő Svájci Fejlesztési Ügynökség (SDC) irodáján keresztül folyamatosan követték a magyarkanizsai regionális központ munkáját és szerepét a Regionális Központok és Szakmai-továbbképző Központok Hálózatában.

A magyarkanizsai központ fontos szerepének felismeréséhez a köztudatban jelentős mértékben hozzájárult, hogy a Svájci Fejlesztési Ügynökség (SDC) a múlt év végén Magyarkanizsán tartotta meg a Regionális Központok és Szakmai Továbbképző-központok Hálózatának rendszeres éves szakmai értekezletét. A magyarkanizsai központ 2012. október 11-étől 13-áig a Damjanich utca 2. szám alatti épület rendelkezésére bocsátott helyiségeinek szerény körülményei között látta vendégül a találkozó résztvevőit, a tíz regionális központ igazgatóját és szakmunkatársait, valamint a Svájci Fejlesztési Ügynökség és a szerbiai Oktatási Minisztérium képviselőit, akiket meglátogattak önkormányzatunk tisztségviselői is. A tanácskozás résztvevői és a vendégek is elismerően nyilatkoztak a házigazda szervezését és vendéglátását illetően. Jó alkalom volt ez arra, hogy önkormányzatunk vezetősége és az SDC-iroda képviselői tapasztalatot cseréljenek és beszélgessenek a magyarkanizsai központ szerepéről és jövőjéről.

Ekkor kezdődtek meg a központ számára nyilvánvalóan szükséges és rendeltetésének megfelelő, a Svájci Fejlesztési Ügynökség által nyújtott támogatásból megvalósuló épülettel kapcsolatos tárgyalások is.

Az önkormányzat Tóth Vilmos okl. építészmérnök, a községi tanács tagjának segítségével hamarosan kijelölte a regionális központ leendő épületéhez méltó telket, az oktatási, művészeti és művelődési tevékenységet folytató intézmények már meglévő épületei mellett, a város központjában, a Fő tér 9. szám alatt, majd kinevezte a fő- és felelős tervezőmérnököt, Valkai Zoltán okl. építészmérnök személyében, aki hamarosan elkészítette a szükséges tervdokumentációt. Az alábbi kép az épület utcai távlatképe.

Az épület kétszintes, a földszinten egy nagyobb, többfunkciós tanterem, egy kisebb tanácsterem, a szakkönyvtár és a teakonyha helyezkedik el 228 m2 -en, az emeleten egy tanterem, az informatikai szakterem, három iroda 198 m2 -en. Az épület területe 426 m2

2013 júniusában megkezdődtek az előmunkálatok: lefolytattuk a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást, amire hat ajánlat érkezett. Az építkezési vállalatok ajánlatai megközelítőleg hasonló feltételeket tartalmaztak, de a legkedvezőbb ajánlat a Szalma-Bau magyarkanizsai építkezési vállalattól érkezett, amely áfa nélkül 23.726.160,41 dinárról szól. A következő ajánlat 800.000,00 dinárral több, míg a többi négy ajánlat ennél is magasabb összeget tartalmazott.

A beruházás áfával együtt 28,5 millió dinár, amelyhez a svájci kormány 100.000 euró összeg támogatást nyújt, a fennmaradó részt a magyarkanizsai önkormányzat biztosítja és a magyarkanizsai Potisje részvénytársaság is csatlakozott a támogatók névsorához, hagyományosan minőséges és jóhírű tetőfedő termékeinek felajánlásával. 

Magyarkanizsa község biztosítja az épület megépítéséhez szükséges minden további feltételt. Kinevezte a magyarkanizsai Kvent vállalatot az építkezés felügyeletére és kinevezte a projektigazgatót, a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatóját, Varjú Potrebić Tatjanát.

A munkálatok befejezése az építési szerződés szerint 2014. március végére várható, majd az épület felszerelése következik, az SDC ügynökség által biztosított támogatásból.

Ilyen jellegű projektre az elmúlt évben a Szerbiai Regionális Központok és Szakmai-továbbképző Központok Hálózatában működő négy új központ pályázott. A pályázati feltételek között szerepelt a tevékenységhez való hozzáállás, az eredményesség és a Svájci Fejlesztési Ügynökség által a szerbiai oktatásügy reformjáról szóló stratégiai dokumentumban tartalmazott normák és kritériumok alapján meghatározott egyéb paraméterek.

A Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség a pályázati eljárás lebonyolítása után úgy határozott, hogy egyedül a magyarkanizsai központ tett mindenben eleget a pályázati feltételeknek. 

Büszkén mondhatjuk, hogy községünk méltó elismerést nyert az elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenységéért, e tekintetben pedig különösképpen az oktatás és nevelés színvonalának fejlesztésében az utóbbi három évben kifejtett erőfeszítéseiért.

Valljuk, hogy az oktatást támogatni olyan hosszú távú befektetés, amellyel jövőnkbe fektetünk be, hiszen ez az egyetlen biztosítéka egy közösség fejlődésének. 

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu