Tartalomalapú nyelvoktatás (CLIL)

CLIL ízelítő

Both Emese

 

A világ több országában már hosszabb ideje léteznek olyan iskolák, ahol egyes tantárgyakat nem csak az adott ország nyelvén, hanem egy világnyelven is oktatnak.  Szerbiába pár évvel ezelőtt vezették be ezt az új módszert,amely nem a hagyományos nyelvtanitás módszere,hanem a tanitás egy új, alternativ megközelitésére épül. A bilingvális (kétnyelvű) oktatás jótékony hatásai azonban nagyon gyorsan megmutatkoztak. A diákok könnyedén sajátitják el a nyelvet azáltal, hogy azt egy másik tantárgy tanulására használják, valamint nehézség nélkül tudják olvasni az idegen nyelven megjelent szakirodalmat, vagy az őket érdeklő témával kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit.

Nézzük csak,miről is van szó. A klasszikus idegennyelvórákon a nyelv egy eszköz, amelynek segitségével a nyelvtani szabályokat, kifejezéseket, és az adott nyelv országának kultúráját ismerhetik meg a tanulók. A más tantárgyak idegen nyelven való elsajátitásakor viszont a nyelv visszanyeri eredeti funkcióját, a kommunikációt. A tanulók tehát nyelvet tanulnak más tantárgyak tanulása közben, ugyanakkor más tantárgyakat sajátitanak el az idegen nyelv segitségével. És ez valójában a CLIL. (ami az angol Content and Language Integrated Learning, azaz a Tartalomalapú nyelvoktatás röviditése). A CLIL módszer négy alapelv szerint működik: Megértés, Tartalom, Kommunikáció és Kultúra. A tanulók számára könnyebb elsajátitani az új tananyag témáját, ha azt a már meglévő tudásukra épithetik, valamint szivesen veszik fel a versenyt a kihivásokkal. Ezen kivül igen eredményes, ha a diák maga jön rá bizonyos összefüggésekre, más szóval aktiválja  a magasabbrendű gondolkodását. Ezért a CLIL módszerét alkalmazó tanár ezeket figyelembe véve épiti fel az óráját. A bevezető részben aktiválja a már meglévő tudást, majd köti azt az új tananyaghoz oly módon, hogy a  megoldandó feladatok eredményeképpen a tanuló maga jusson el az új információhoz. Ha a diák kisérletek, kutatások útján sajátitja el az új anyagot, úgy a tudás alaposabb, és hosszabbtávú lesz. A CLIL alapelvei szorgalmazzák a párokban történő, és a csoportmunkát is. Ilyenkor minden diáknak lehetősége nyilik arra, hogy kifejezze gondolatait, hozzátegye személyes tapasztalatait, és meglátását a tanulandó témához. Ezáltal nő a motiváció, hiszen a tananyag már nem is tűnik olyan távolinak, a tanuló magabiztosabban vág bele tudása réseinek kitöltésébe. Ezen kivül, azáltal, hogy megoszthatja véleményét, és meghallgathatja másokét, nő az egymás iránti tisztelet, és a megértés, hiszen együtt dolgoznak egy közös cél érdekében. Tehát a tanulók maguk dolgoznak egymást segitve, természetesen a tanár által jól kidolgozott terv szerint.

Ne felejtsük el tehát megemliteni a tanár szerepét sem, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos, hogy az oktató jól felkészült legyen, ismerje, és könnyedén alkalmazni tudja a CLIL módszereit. Ebben nagy segitséget nyújt a Szerbiai Brit Tanács (British Council of Serbia) internetes kurzusa az ún. Teaching English CLIL Essentials, amely, bár angol nyelven van, nem legfőképpen angol nyelvtanárok számára készült, sokkal inkább azon tanárok számára, akik a tantárgyukat idegen nyelven (is) oktatják. A kurzus az oktatót lépésről lépésre vezeti be a módszer rejtelmeibe,ezen kivül hasznos feladatokkal, és praktikus tanácsokkal is szolgál. Természetesen a tanárnak legalább középfokon ismernie kell az idegen nyelvet (B2-es szint).

Vajdaságban egyelőre öt városban működik a kéttannyelvű oktatás: Zentán, Újvidéken, Verbászon, Szabadkán és Szávaszentdemeteren (Sremska Mitrovica),  de a következő években más iskolák is csatlakozni fognak a programhoz.

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu