Hatékony tehetséggondozás csapatmunkában valósulhat meg

Szálas Tímea

A pénteki plenáris ülést követően, szombaton szekcióülések keretében nyílt lehetőség a szakmai tapasztalatcserére. A pedagógia-pszichológia szekció vezetője dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, a Debreceni Egyetem tanára volt. Szó volt tehetséggondozásról és annak módszereiről, tehetségek azonosításáról, kereséséről, a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekről, személyi és szociális feltételekről, iskolai szervezetről és hatásvizsgálatokról. Általános probléma a tehetséggondozás kapcsán rendelkezésre álló szakmai segítség hiánya. A magyar pedagógusok, pszichológusok különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen a minisztérium által előírt teszteket nem fordították le magyar nyelvre. Ha a tehetséges diákot sikerül beazonosítani, a vele való foglalkozás a szaktanárra (és jobb esetben még a pszichológusra/pedagógusra) van bízva, aki vagy foglalkozik vele vagy nem, és a foglalkozás kidolgozásában teljesen magára van hagyva, azaz saját kreativitásán, tájékozottságán múlik, hogy mit kezd a tehetséggel. Pedig az igazán hatékony tehetséggondozás csapatmunka eredménye, hiszen olyan komplex témáról van szó, amelyben szükség van a pszichológus, pedagógus, szaktanárok, az oktatási intézmény és a szülők közötti együttműködésre. Biztató azonban, hogy a szekció ülés eredményeként megfogalmazódtak különböző igények, amelyek elősegítenék a tehetségekkel való foglalkozást, és hogy e munkafeltételek biztosításában a konferencia szervezői partnerek kívánnak lenni.

- A jó gyakorlatok megosztásával megismerhetünk kipróbált és hatékony módszereket, amelyeket saját munkánkban is alkalmazhatunk. Ezek és különböző dokumentumok, anyagok online megosztása szükségeltetik, hiszen így minden érdeklődő pedagógus számára elérhetővé válnak.

- A szekció résztvevői a folyamatos szakmai társalgást az internetes fórumok, illetve hírlevelek formájában látják megvalósíthatónak.

- A gyakorlati továbbképzéseken való részvétel hozzájárul a tehetségekkel való munka megtervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges gyakorlati tudás bővítéséhez.

- A tehetségek követése is kiemelten fontos, ehhez kapcsolódóan pedig a különböző típusú osztályok/iskolák (pl. alsó és felső osztályok, illetve általános- és középiskolai) tanárai közötti kommunikáció. - Fel kell venni a kapcsolatot a Szerbiában működő tehetségfejlesztő központokkal, szervezetekkel (Talentum, Petnica stb.).

- A tehetségekkel foglalkozó vajdasági szakemberek, mentorok adatbázisát kell létrehozni.

Tanárként nap mint nap találkozom azzal, hogy egy-egy tanuló kimondottan tehetséges egy bizonyos tárgyból, vagy valamilyen készségei/képességei fejlettebbek mint mások, és ez így természetes. A tehetség nem egyenlő a hagyományosan jónak minősített, minden tárgyból szorgalmas és jól teljesítő tanulóval, és ez még összetettebbé teszi az amúgy is komplex tehetséggondozási folyamatokat. A konferencia jó alkalom volt a velem hasonló cipőben járó kollégák megismerésére, és remélem, a szekcióülésen elkezdett eszme- és tapasztalatcsere folytatódhat a világháló adta lehetőségeket kihasználva.

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu