Támogatás magyarországi elismert továbbképzéseken való részvételre


Általános tudnivalók:

• Jelentkezhetnek:
a) azok a határon túli magyar pedagógusok, akiknek a pedagóguskedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságát az érvényesítő matricával ellátott magyar igazolvány igazolja,
b) nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alap-középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja,
c) a titkárság támogatása alapján a Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a Magyar igazolvány vagy a Magyar hozzátartozói igazolvány és a pedagógus kedvezményekre való jogosultság hatósági igazolására, amennyiben igazolják, hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.

• A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10 %-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 3000-4000 forint közötti összeget nem haladja meg.

• A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei (szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője, a Balassi Intézet megtéríti részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét, mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti 2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.

• A pályázatokat kizárólag az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani; a több képzésre történő jelentkezés külön-külön jelentkezési lapon történik.

• A jelentkezés benyújtásának határideje 2010. április 30.

• Az oktatási és kulturális miniszter által meghatározott, a határon túli magyar pedagógusok továbbképzésére rendelkezésre álló éves keretszám elosztása a beérkezett kérelmek számának ismeretében, a rangsorolás elveinek figyelembe vételével a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács javaslata alapján történik 2010 májusában.

• Az a) b) pont alapján jelentkezésre jogosultak közül az elbírálásnál előnyben részesül az, aki
a) még nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és /vagy nyári akadémiák résztvevője volt,
b) aki régebben vett részt magyarországi pedagógus továbbképzésben és szülőföldjén is látogatott továbbképzéseket.

• A részvételből való kizárás általános feltételei:
a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek,

• nem támogatja az Oktatási Tanács és a továbbképzés szervezője annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki a 2009. évi magyarországi továbbképzésen várható távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervező intézetnek, illetve a képző intézménynek, s ezzel a várólistán szereplő pedagógusokat megfosztotta a részvétel lehetőségétől.

• Az elbírálásról a továbbképzések szervezője, a Balassi Intézet 2010. május 31-ig értesíti a jelentkezőket.

• A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz az alábbi követelményeknek: részvétel az előadások legalább 90%-án, a képzés végén egy rövid dolgozat megírása a továbbképzésen elhangzottaknak a saját tanítási gyakorlatban történő felhasználásáról, hasznosításáról.

A jelentkezések benyújthatók az alábbi címeken:

Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
21 000 Újvidék, Cirpanov 54.
Tel: + 381-21-548-259
Fax: + 381-21-400-268
E-mail: vmpe@panline.net

Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
24000 Szabadka, Đura Đakovića 23
T/Fax: +381-24-557-596
E-mail:
empe@tippnet.rs

LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu