Színházi neveléssel az aktív demokráciáért

Bethlenfalvy Ádám

csontketrec_1

A színházi nevelési program magas művészi színvonalon kidolgozott színházi előadásból és a nézők - általános iskolai vagy gimnáziumi diákcsoport - aktív részvételére épülő feldolgozó részből áll. A foglalkozásokban színészként és drámapedagógusként egyaránt képzett színész-drámatanárok mindig egy osztálynyi csoporttal dolgoznak, hogy minden egyes vélemény, ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon.

A színházi nevelési foglalkozások mindig fontos társadalmi, erkölcsi, emberi problémák köré épülnek. Az előadást megelőző, megszakító, vagy azt követő feldolgozó részekben a fiatalok színházi eszközöket, munkaformákat használva, gyakran szerepbe bújva, megélt tudást szereznek az adott problémakörről.

A Kerekasztal ez alkalommal a 13-15 éveseknek szóló Csontketrec című három órás foglalkozását mutatja be. Ennek a játéknak a középpontjában Geoff Gillham azonos című darabja áll. A szerző az angol színházi élet egyik perifériára szorult fenegyereke volt. Színészként, rendezőként, drámaíróként, drámatanárként, színházalapítóként egyaránt tevékenykedett. Széleskörű tevékenysége ellenére talán azért kevéssé ismert még Angliában is, mert olyan fiatalok és gyerekeknek szóló színházat csinált, amely nagyon tudatosan a kor legégetőbb kérdéseit veti fel.

csontketrec_2

Ilyen darab a Csontketrec is, amely a kilencvenes években született, abban az időszakban, amikor támogatás hiányában sorozatban szűntek meg a fiataloknak játszó színházi nevelési társulatok. A történet maga rendkívül egyszerű. Egy végeláthatatlan pusztát átszelő úton játszódik. A történet játszódhatna bárhol, bármikor, kizárólag a szabályos időnként elszálló vadászgépek hangja jelzi, hogy talán nincs olyan távol napjainktól. Egy rongyokba öltözött férfi egy rongyokkal teli ketrecet húz be a színre, majd megáll, mert közeledik az este. A ketrec alján lévő rongyok alól egy fiatal lány mászik elő. A férfi kiengedi, hogy elvégezhesse a dolgát, majd visszazárja a ketrecbe. Mindketten készülődnek a lefekvéshez, az egyik a szabad ég alatt, a másik benn a ketrecben. A fiatal lány és a férfi fura kapcsolatára rajzolódik ki a párbeszédfoszlányokból, a darabban pontosan meghatározott cselekvésekből. Miután az öreg elalszik egy fiatal fiú jelenik meg a színen. Kiderül, hogy régóta figyeli az utazókat. Innentől a történet végig arról szól, hogy a fiú megpróbálja rávenni a bezárt lányt, hogy szökjön meg.

A Csontketrec az identitás, az otthon és a szabadság témakörét járja körbe, egy olyan szélsőséges emberi történetet kínál fel ehhez, amely kérdések tucatjait veti fel, és a nézőt készteti állásfoglalásra. Ezekre a kérdésekre keresik a választ a résztvevő fiatalokkal együtt a társulat tagjai.

A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ vajdasági előadásait az ENSZ Demokrácia Alapjának támogatás teszi lehetővé. A társulat a „Színházi neveléssel az aktív demokráciáért” projektének keretében látogat el hozzánk. Ennek a projektnek fő célkitűzése, hogy a demokratikus társadalmi működés, a szociálisan felelős gondolkodásmódhoz kapcsolódó fogalmakat, mint a szabadság, identitás, felelősségvállalás és agresszió színházi nevelés foglalkozások segítségével marginalizálódott illetve ebben az esetben etnikai kisebbségként élő csoportokba tartozó fiatalokkal közösen vizsgálat tárgyává tegyék.

csontketrec_3A Társulat meggyőződése, hogy Magyarországon és a környező országokban csak akkor alakul ki igazi ügyeket befolyásoló demokratikus párbeszéd, akkor lehet reményünk egészségesebb társadalomban élni, ha már minél fiatalabb kortól kezdjük társadalmunk legfontosabb kérdéseit vizsgálni iskolai és iskolán kívüli oktatási és művészeti formákkal.

A projekt fontos eleme, hogy a színházi nevelési foglalkozást egy folyamat kiindulópontjává tegyék. Ennek érdekében az osztályt kísérő pedagógusoknak a munka folytatására ötleteket, javaslatokat kínálunk, ezeknek a gyakorlati megvalósítására és a különböző osztályokra történő adaptálására a tanárokat egy külön foglalkozáson készítik fel.

A két éves projekt fő tevékenységei:

  • Három, különböző korosztályoknak szóló, különböző demokratikus alapfogalmakat vizsgáló színházi nevelési program létrehozása és turnéztatása.

  • Kísérő anyagok létrehozása és megjelentetése a további munka megsegítése érdekében.

  • Tanárok és színházi nevelési szakemberek képzése a projekt fenntarthatóságának érdekében.

  • A fiatalok munkájának közzététele nyomtatásban és az interneten.

  • Kutatás megvalósítása, a projekt eredményeinek kvalitatív mérésére.

  • A projektet és a fiatalok munkáit bemutató és nagy nyilvánosságnak szóló kiállítás szervezése.

A projekt határon túli megvalósításában a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ partnerei a KAFI Polgári Társulás (Felvidék) és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Vajdaság). A Csontketrec után, a következő tanév során, a Kerekasztal bemutatja a 9-10 éveseknek szóló Fivérek c. darabját is, és az idén nyáron készülő középiskolásoknak szóló új játékát is azokban a Vajdasági iskolákban, ahol érdeklődés mutatkozik a drámapedagógia és a színházi nevelés iránt. Így elsősorban azokat az iskolákat vonják be a projektbe, amelyeknek pedagógusai az elmúlt évben drámapedagógiai alapozó képzést végeztek a Vajdasági Magyar Drámapedagógiai Társaságnál.

További információ a társulatról: www.kerekasztalszinhaz.hu
LegfRiSSebb
 Chain reaction - Láncreakció

Simone Elkeles imád izgalmas és romantikus könyveket írni a tinédzsereknek, és imád rajongóival találkozni.

Búcsú Márqueztől

A kolumbiai és a mexikói kormány tagjai - élükön az elnökökkel - álltak díszőrséget sárga rózsákkal díszített urnája mellett.

westbook.eu